SAKAL VE BIYIK EKİMİ

Sakal ekimi ve bıyık ekimi hakkında merak ettiğiniz her şey bu sayfada! Sakal ve bıyık erkeksi bir görüntünün en önemli parçasıdır. Ergenlikle beraber bu bölgelerde size uygun yoğunlukta sakal ve bıyık sahip olmak beklenen bir durumdur. Peki bunlar doğuştan seyrekse yada yaralanmaya bağlı olarak yok olmuşsa ne yapabilirsiniz? Saç ekiminin Türkiye’de ve dünyada hızlı yükselişi tekniklerin kolaylaşıp, işlem maliyetlerinin ulaşılabilir hale gelmesiyle sakal ve bıyık ekimi de gündeme gelmiştir.

Sakal Bıyık Kaş Ekimi

Sakal Ekimi

Günümüz dahil olmak üzere en eski dönemlerde dahi erkekler bazı genetik veya farklı sebepler nedeniyle çıkmayan sakalları için birçok yönteme başvurmuşlardır. İşte bu durum erkeklerin özellikle de seyrek çıkan sakallarını gürleştirmek amacıyla sakal ekimi işlemini gür sakallara kavuşmanın en etkili yolu olarak tercih etmektedir.

Özellikle de saç ekimi sonrasında kalıcı ve ağrısız yöntemler ile ekimin yapılıp yaygınlaşması ve aynı şekilde sakal ekiminin de ağrısız ve başarılı bir şekilde yapılması birçok erkeğin sakal ekimi ile seyrek sakallarını tarihe karıştırmasına ortam sağlar.

Sakal Ekiminin Başlangıç Aşaması

Yapımına karar verilen her işte olduğu gibi sakal ekimi içinde özellikle ekim kararı vermek ve bu eksende doktora başvurmak gerekir. Sakal için başvurulan doktor bu evrede sakal ekimi yapacak olan bireyin yüz şekil ve özelliklerine, yüzünün yapısına göre sakal ekiminin yapılacağı bölgeleri ve yöntemi hakkında hastaya bilgiler verir. Verilen bilgiler ekseninde alınan karar neticesinde ekimin yapılacağı gün, seans sakal ekim sayısı ve ücret önceden konuşularak sakal ekimi garantilenir. Buna bağlı olarak da sakal ekiminde yapılacaklar karara bağlanarak işleme başlanır.

Sakal Ekimi Yapıldıktan Sonra Yüzün Normal Görünüme Kavuşma Süreci

İnsan hayatında yapılan her işlemde ortaya çıkan süreç normalliklerinden biri de işlemin yapılacağı bölgelerde oluşan anormal fakat doğal olan durumlardır. İşte sakal ekimi işleminde de bu tarz doğal durumlardan biri de sakalın ekileceği bölgede oluşan anormal durumlardır. Bu anormalliklerin ilki sakalın ekildiği bölgede, ekilen yerde çıkan kan lekeleridir. Bu lekeler sakal ekimi işleminin yapılmasından ve tamamlanmasından sonra yüzün ilk yıkanmasında tamamen silinmese de ikinci yıkamada silinmektedir.

İkinci durum ise sakalın ekildiği bölgenin alt kısmında oluşan deri kanlanmasıdır. Bu kanlanma ve kızarma sakalın bölgede kalıcılaşması ve güçlenmesini sağlamaktadır. İki hafta süren derinin alt tarafında ortaya çıkan kanlanma sonucundaki kızarıklık, ikinci haftanın sonuna doğru ortadan kalkar. En son olarak yüzde ekilen sakalların dökülmesi ve temizlenmesi durumu görülür. Bu temizlenmeden 6-7 ay sonra sakal ekimi işleminden geçen yüz bölgesinde artık kalıcı sakalların ortaya çıktığı görülür.

Sakal Ekiminde Uygulanan Yöntemler

Günümüzde erkeklerin istenilen düzeyde sakal ekimi ile istedikleri görünüme sahip olmaları amacıyla farklı yöntemler ile sakal ekimi işlemlerinin yapıldığı görülür. İşte bu işlemler içerisinde ilk olarak ortaya çıkan FUT ekim yöntemidir. Bu yöntem ilk sakal ekim yöntemi ve aynı zamanda saç ekiminde de kullanılan ilk yöntemdir.

FUT saç ve sakal ekim işlemi ile ekimin yapıldığı bölgede kızarıklık, leke ve ekim için kaldırılan hücrelerin bulunduğu başta ense olmak üzere diğer uygun görülen bölgelerde şiddetli ağrılara sebep olur. İşte bu nedenlerden dolayı pek fazla tercih edilen bir yöntem olmamaktadır. FUT sakal ekimi yönteminden sonra gelişen teknoloji ve kolaylığa bağlı olarak ortaya çıkan FUE sakal ekim yöntemi, en çok tercih edilen yöntem olarak görülmektedir.

Sakalın ekildiği bölgede genel olarak kızarıklık, aşırı ağrı, yüzde lekelenme ve kök hücrenin alınacağı yerde şiddetli ağrı gibi olumsuzlukların görülmediği FUE sakal ekimi işlemi ile, sakal ekimi yapmak isteyen fakat korku ve olumsuzluk gibi tereddütler nedeniyle bir türlü sakal ekimi yapamayan her bireyin kolaylıkla gür sakallara ağrısız bir şekilde ulaşması imkanını sağlar.

Bıyık Ekim Sürecinin Başlangıcı

Öncelikli yapılacak işlem ise bıyık için alınacak köklerin sayısının tespitidir. Sayı bakımından netlik kazanıldıktan sonra bıyığın ekileceği yüz hatları belirlenerek, bıyık ekimi için belirlenen yöntem ile işleme başlanılır.

Bıyık Ekim Yöntemleri

Tarihsel boyutlarda ele alındığı zaman bıyık ekimi işleminin geçmişinin eski olduğu görülür. Geçmişten günümüze kadar gelişen teknoloji ve sağlık hizmetlerine bağlı olarak bıyık ekimi işleminde de birçok kolaylık ve gelişme görülür. Bıyık ekiminin en çok tercih edilen yöntemlerinin başında FUT ve FUE ekim yöntemi gelir.

Bıyık Ekim Aşaması

Bıyık ekiminin yapılması ile ekimin yapılacağı bölgeye lokal anestezi uygulaması yapılır. Lokal anestezi ile uyuşan bölgede ekim işlemi başlanır. Ekim işleminin yapıldığı andan sonra ilk üç gün boyunca üst dudağın ve bıyık bölgesinin hassas olması nedeniyle pek fazla konuşulmaması önerilir. Ayrıca özellikle dinlenmesi gereken hastanın iyileşme sürecini kolaylaştırmaktadır. Oluşacak ağrı ve zonklama sebebiyle oluşan rahatsızlıklar, doktor tarafından verilecek antibiyotik kullanımı ile ağrıların, hastanın durumu normalleşene kadar hafifletir.

Bıyık Ekimi Ne Kadar Zaman Alır?

Başlangıç aşamasında ekilecek kök sayısına göre bir seans ile biter. Ekim işleminin başlaması ile beraber iki hafta sonunda sonuç ortaya çıkar. İkinci hafta sonucunda ekilen kökler dökülür. Bu durum asıl köklerin ve ortaya çıkacak olan bıyıkların başlangıç sürecinin geldiği anlamına gelir. 8-10 hafta sonucunda ortaya çıkan sonuç 4-6 ayın sonunda kıl köklerinin tutunması ile tamamlanır.

Bıyık Ekiminde Oluşma İhtimali Olan Durumlar

Bıyık ekimi sürecinde genel olarak yüksek oranla verim elde edilirken bazı istisnai durumlarda az da olsa olumsuzluklar olabilmektedir. Bu olumsuzlukların başında ekilen sakalların çıkmaması durumu gelir. Nitekim bu durum bıyık ekimi yapan hastanın psikolojik olarak yıpranmasına sebep olur. Bıyık ekimi ile oluşan diğer bir olumsuzluk ise işlemin sonunda istenilen düzeyde köklerin çıkmaması ve bıyık bölgesinde boş sahanın kalmasıdır. Bu durumda ise ikinci defa bıyık ekimi yapılır.

Sakal Ve Bıyık Ekimi Ne Kadar Sürer?

İşlem yapılacak bölgenin genişliğine göre ortalama  6 saat sürer.

Sakal Ve Bıyık Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Tıpkı saç ekiminde olduğu gibi ilk yıkama denilen prosedürlere bağlı kalınması gerekir. Doktorunuz oluşabilecek hafif düzeyli ağrılar için ağrı kesici verecektir.

Sakal, kaş ve bıyık ekimi ilk 15 gün içerisinde kabuklanma oluşup dökülecektir. Kaşıntı hissedilen durumlarda mutlaka doktorun verdiği ilaçları kullanmanız gerekir.

Sakal ve bıyık ektirmenin prosedürleri saç ekimi ile aynı olmakla beraber tek farkı işlem yapılacak bölgelerin küçüklüğünden dolayı daha titiz çalışılmasını gerektirmesidir.

Ekimden Ne Zaman Sakal Ve Bıyık Çıkmaya Başlar?

İlk 6 ay içerisinde sonuçları görmeye başlarsınız. Takibindeki 12-15 ay sonrasında da sakal ve bıyıklarınız istenilen şekilde çıkar.

Sakal ve bıyık ekiminde en önemli noktalardan biri ekim yönüdür. Sakal ve bıyık her birinin kendine özgü bir çıkma yönü ve açısı vardır. Böyle bir işlem yaptırırken konusunda uzman kişilerle çalıştığınızdan emin olmasınız!

Benzer Hizmetler

YUKARI