SAÇ EKİMİ

Saç ekimi, saç kaybı yaşayan kişiler için “kalıcı ve doğal” bir çözüm yolu sunar. Bu işlem genellikle lokal anestezi altında alanında uzman doktorlar eşliğinde gerçekleşir.

Saç dökülmesi veya saç kaybı, kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin sıkça karşılaştığı problemlerin başında gelir. Sağlık açısından olmasa da psikolojik ve sosyal yaşantı olarak bireyleri olumsuz yönden etkiler.
Genetik faktör başta olmak üzere, hormonal bozukluklar, yanlış beslenme, stres, saçlı deri hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, kozmetik ürünler gibi birçok farklı nedenler saç dökülmesi probleminde başrol oynar.

Saç Ekimi (FUE)

Geçmişten Günümüze Saç Ekiminin Tarihçesi

1930 yılların sonunda ilk modern saç ekimi girişimi Japon bir dermatolog tarafından yapılmıştır. Saçlı deriden alınan saç köklerinin ekim alanına yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen işlemde istenilen doğal saç görünümü elde edilememiştir. Dönemin olumsuz şartları nedeniyle bu işlem üzerinde çok fazla gelişme kaydedilemedi.

Japonya’daki saç ekimi girişiminden sonra Amerika’daki ilk girişim 1950 yılların başında gerçekleşti. Yine aynı yöntemle yapılan uygulamada kullanılan saç köklerinin uzunluğu nedeniyle doğal bir görünüm konusunda başarısız sonuçlara neden oldu.

1990 yıllar itibari ile saç ekimi işlemi dünya genelinde uygulanan popüler bir uygulama haline geldi. Saç ekiminde kullanılan mikro-greft ve mini-greft teknikleri sayesinde doğal ve kalıcı bir çözüme kavuşan bu işlem sayesinde günümüzde kullanılan FUE tekniğinin de temellerinin atılmasını sağladı

Gelişen teknoloji ve teknikler sayesinde ağrısız, iz bırakmadan doğal ve kalıcı çözümlere ulaşılan saç ekimi işlemi sayesinde saç kaybı çözümsüz bir problem olmaktan çıktı.

Saç Kaybı Neden Olur?

Erkeklerde saç dökülmesi ergenlik sonrası ortaya çıkmaya başlar. Erkek genetiği saç dökülmesine daha müsait olduğu için ilerleyen yaşlarda kellik sorunu meydana gelir.

Kadınlarda saç dökülmesi daha nadir olmakla birlikte bireysel gen farklılıklarından kaynaklanır. Stresli yaşam, tiroit hormonunun dengesizliği, doğum kontrol hapı kullanımları, doğum süreci, emzirme süreci, menopoz dönemi kadınlarda saç dökülmelerini tetikler.

Saç bakımı adı altında yapılan perma, fön vb. diğer işlemler saç derisinin aşırı ısıya maruz kalmasına ve uzun vadede saç dökülmesine yol açar.

Kök Hücre Saç Ekimi

Kök hücre saç ekimi, otolog mikro greft (kök hücre saç tedavisi) işlemi ile saç ekimi işleminin aynı anda yapılması işlemidir.

Bu işlem hem saç dökülmesini engellemekte, hem de ekilen saçların daha gür çıkmasını sağlamaktadır.

Uygulanan otolog mikro greft işlemi ile saç dökülmeleri durdurulmakta,  güçsüz saçlar canlandırılmakta ve saç ekimi yapılacak olan bölge beslenerek ekilen saçlarında daha gür çıkması sağlanmaktadır.

Saç Ekimi Kimlere Uygulanabilir?

Genel olarak saç ekimi, erkek tipi saç dökülmesi yaşayan her hastaya uygulanabilir. Erkek tipi saç dökülmesi, genetik olarak saç dökülmesine yatkın kişilerde erkeklik hormonunun etkisiyle gelişir.

Bu kişilerde saç folikülü etrafındaki saç üreten hücreler, zaman içinde bu hormonun etkisiyle canlılığını kaybeder. Bu nedenle saç; ilk olarak incelir, sonra uzamamaya başlar ve sonunda tamamen dökülür.

Bu rahatsızlığın görüldüğü hastalarda, elbette saç ekimi işlemi en kesin ve en kalıcı tedavi şeklidir. Aynı zamanda kaza ya da herhangi bir travma sonucunda saçlı deride yanık izi kalmış kişilere de, o bölgede kan dolaşımı tespit edilmesi durumunda, saç nakli uygulanabilir.

FUE SAÇ EKİMİ

FUE (Folicular Unite Extraction) tekniği, kişinin genellikle ense bölgesinden tek tek alınan saç köklerinin saç olmayan bölgelere transfer edilmesine dayanan bir saç ekimi yöntemidir. Bu yöntemle vücudun herhangi bölgesinden (sırt, göğüs ve bacak gibi) alınan kıllarda transfer edilebilir.

FUE saç ekimi yani tam adıyla Foliküler Ünite Ekstraksiyonu, tüm dünyada en yaygın kullanılan tekniktir. Bu yöntem ile amaç kısa süre içerisinde en fazla foliküler grefti yerleştirmektir.

FUE saç ekimi yönteminde; saç kökleri, donör bölge olarak seçilen bölgeden tek tek seçilerek alınmaktadır. Bu bölge genellikle iki kulak arasında kalan ense bölgesinden oluşmaktadır.

SAFİR FUE SAÇ EKİMİ

Saç köklerinin ekileceği alanların oluşturulmasında iki farklı aparat kullanılır. Bunlardan biri klasik slit, diğeri ise safir perkutandır.

Klasik FUE saç ekim tekniğinde kanallar için metal slit kullanılırken, gelişen safir fue saç ekimi işleminde yeni teknoloji ile safir slitler kullanılabilmektedir. Safir slitler ile açılan kanallar daha ufak daha kansız ve acısız, enfeksiyon riski daha düşük ve bu nedenle iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşmektedir.

FUE TEKNİĞİ NEDEN EN İDEAL YÖNTEM?

FUE tekniğinin diğer saç ekim yöntemlerinden daha fazla tercih edilmesinin nedenleri şu şekilde özetlenebilir;

 • Transferde kullanılan saç köklerinin alındığı bölgelerde her hangi bir iz kalmaz.
 • Saç derisinden kesi alınmadığı için dikiş yapılmaz.
 • Diğer tekniklere göre saç ekim maliyetleri daha düşüktür.
 • Aynı zamanda FUE yöntemi ile kaş, bıyık ve sakal ekimi de yapılabilmektedir.

DHI SAÇ EKİMİ

DHİ saç ekimi bilinen adıyla kalem saç ekimi yönteminin açılımı “Direct Hair İmplant”tır, yani direkt saç ekimi. DHİ yöntemi, FUE tekniğinden farklı olarak, donör bölgeden alınan greftle birlikte doğrudan uygulama aşamasına geçilmektedir.

Bu yöntemde foliküllerler, ekilecek alana implanter ile kanal açılmadan uygulanmaktadır. DHİ yönteminde FUE'den farklı olarak açılan derinlik sabit değildir. Bu da ekim sonrası kabuklanma ve kızarıklıkların daha hızlı (3-4 gün) iyileşmesini sağlamaktadır.

UYKUDA SAÇ EKİMİ

Uykuda saç ekimi, sedasyon ya da genel anestezi altında yapılan saç ekimi işlemine verilen addır. Normal saç ekimi işleminden farkı uygulamanın uyutularak yapılmasıdır.

Spesifik olarak kan, iğne gibi korkuları olan kişiler için tercih edilmektedir.

Traşsız Saç Ekimi

Traşsız saç ekimi; seyrelme, lokal döküntüler, özellikle saçını kestirmek istemeyen kadınlar için en uygun operasyonlardan biridir. Saç ekimi greft ihtiyacı 2800’ün altında olan kişiler için uygulanabilmektedir. DHİ yöntemiyle yapılabilmektedir.

DHİ yönteminde kullanılan implanter kalemleriyle yapılarak daha naturel ve efektif sonuçlar alınabilmektedir. İşlem tıraşsız olduğu için diğer yöntemlere göre daha hassas ve titiz bir çalışma gerektirmektedir.

Kadınlarda Saç Ekimi

Saç kaybı yaşamak veya saçların tamamen dökülmesi kadın ya da erkek fark etmeksizin kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Yapılan araştırmalar kadınların erkeklere kıyasla bu konuda daha büyük sorunlar yaşadığını ve bu sorun karşısında daha mutsuz olduklarını göstermektedir.

İstatistiksel olarak her dört kadından bir tanesi saç dökülmesi sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır ve saç dökülmesi yaşayan kadınların %84’ü düşük benlik saygısı ve %34’ü depresyon ile mücadele etmektedir.

Saç dökülmesi problemi ile başvuran kadınların öncelikle saç dökülme nedenleri uzmanlar tarafından tespit edilir. Kadınlarda görülen saç dökülmesinin en önemli nedenlerini genetik yatkınlık, otoimmün hastalıklar, hormonal değişimler, menopoz, gebelik, aşırı stres ve ağır diyet uygulamaları olarak sıralamak mümkündür. Dökülme nedeninin tespiti ardından dökülme tedavisi, bu tedavilerin yetersiz görülmesi ve saçlarda mevcut açılmalar tespit edilmesi durumunda ise saç ekim planlaması yapılmaktadır.

Kadınlarda saç ekiminin temel prensipleri erkeklerle aynı olsa da bazı durumlar dikkate alınarak ekim gerçekleştirilmektedir.

Özellikle saçlarının tamamen tıraş edilmesini istemeyen kadınlarda iki kulak arasında kalan, görünmeyen bölge tıraş edilerek donör bölge açılır. Sonrasında kişinin tercihine bağlı olarak lokal anestezi ya da sedasyon uygulanarak ekim gerçekleştirilir.

Sakaldan Saç Ekimi

Saç ekimi işlemi geçmişten günümüze kadar hızlı bir şekilde ilerleme göstermiş ve bu ilerleme sonucunda vücudun diğer bölgelerinden alınan greftlerin saçsız bölgeye transferi işlemi mümkün hale gelmiştir. Saç ekimi yaptırmak isteyen ancak ense kısmındaki donör bölgede saçsız bölgeyi kapatabilecek yeterli grefte sahip olmadığı saptanan kişiler doğal olarak farklı alternatifler aramakta ve bu alternatiflerin başında da sakaldan saç ekimi gelmektedir.

Sakal kıllarının diğer vücut kıllarına kıyasla daha kalın olması, dökülmeye karşı dirençli olması ve hızlı uzaması açısından oldukça avantajlıdır. Ayrıca sakallarının sıklığından yakınan ve bu nedenle epilasyon yaptırmayı düşünen kişiler için de ideal bir çözümdür.

Sakaldan Saç Ekimi Nasıl Yapılır

Sakaldan saç ekiminde doğru planlama çok büyük önem arz etmektedir. Mesleği gereği ya da yaşam tarzı olarak her gün sakal tıraşı olan bir kimseden fazla miktarda greft alımı yapılmamasına ve homojen bir greft alımı yapılmasına özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Aksi takdirde donör bölgede iz kalma olasılığı bulunmaktadır.

Sakaldan saç ekimi işleminin uygulanabilmesi için kişinin 1-2 gün önceden tıraş olmayı bırakması yani kirli sakallı olması gerekmektedir. İşleme başlamadan önce donör bölge çizilerek işaretlenir. Sakaldan greft alınırken genellikle çene altı bölgesi tercih edilmektedir. Ancak gündelik yaşamında kirli sakalı tercih eden kişilerde çene üstü bölgesinden de greft alımı yapılabilmektedir. Sonrasında çizilen bu bölge lokal anesteziyle uyuşturularak greftler tek tek alınır.

Sakaldan Saç Ekiminin Avantajları

 •  Sakalların kalın bir yapıya sahip olması kapayıcılık ve sık görünüm açısından oldukça avantaj sağlamaktadır.
 • Saç köklerine göre daha verimli ve tutunma oranı daha fazladır.
 • Sakal kılları diğer vücut kıllarına kıyasla daha uzun anagene sahip olduğu için şok dökülmeye daha dirençlidir.
 • Sakalları aşırı sık olan kimselerde greftlerin homojen bir şekilde alınmasıyla sakal tıraşı daha kolay bir hale gelmektedir.

Vücut Kıllarından Saç Ekimi

Vücut kıllarından saç ekimi ağır saç kaybından muzdarip, ekim yapılacak alanı geniş kişilerde tercih edilmektedir. Vücut kıllarından saç ekimiyle oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyulmuş ve kellik tedavisinde umut verici bir kapı aralamıştır.

Vücut kıllarından saç ekiminde bacak, sırt, göğüs veya pubik bölgesinden çıkarılan greftler saçsız alana nakledilerek ekim gerçekleştirilir.

Vücut kılları kafa derisi kıllarından farklı özelliklere sahip olduğu için donör olarak kullanılırken belli kriterler göz önünde bulundurulur.

Bu kriterler yoğunluk, benzerlik, kök sayısı, donör bölge genişliği ve vücut kıllarının uzunluğu olarak 5’e ayrılır.

Greft Nedir?

Tıbbın farklı alanlarında farklı anlamlar alabilen greft en genel tanımıyla vücudun herhangi bir bölgesinden, başka bir bölgesine nakledilmek amacıyla alınan, damar ve sinir bağlantıları olmayan doku olarak tanımlanmaktadır. 

Bir greftten kaç saç kökü çıkar?

Greftin içerisindeki saçın kalitesine ve yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Tek bir saç kökü çıkabileceği gibi iki veya üç saç kökü de çıkabilmektedir.

Ne kadar saça ihtiyacım var?

SAÇ EKİM SÜRECİ

Saç ekimi işleminden önce kişiye tedaviye uygun olup olmadığını görebilmek için belirli birkaç tahlil yapılmaktadır. Hastanın tahlil sonuçlarında herhangi bir problemle karşılaşılmadığı sürece tedaviye onay verilmektedir.

Saç ekimi öncesinde kişinin 1(bir) hafta öncesinden sigara, alkol ve kan sulandırıcı ilaçları bırakılması önerilmektedir. Ekim uygulanacak kişinin, uzman doktor eşliğinde kontrollü muayenesi gerçekleşir.

Muayene sırasında hastanın saç kaybına bakarak hangi yöntem uygulanacağına karar verilir.  Uygulanacak işlem belirlendikten sonra kişinin çizim işlemine başlanır. Bu süreç oldukça önemlidir. Çizim işlemi ekilen saçın doğal durmasını veya durmamasını sağlayacaktır.

Bu konuda işinde tecrübeli ve uzman kişilerle çalışılmalıdır. Daha sonrasında donör bölgesinin yeterlilik durumu baz alınarak tahmini bir greft hesaplaması yapılmaktadır. Bu süreçlerden sonra hasta operasyona hazırdır.

FUE uygulanacak hasta saç ekimi öncesi tıraş edilir. DHI işleminde ise tıraş edilmeden direkt operasyona başlanır. Hasta ameliyat önlüğünü giydikten sonra yüz üstü yatırılır ve donör bölgesine lokal anestezi uygulanır.

Saç Köklerinin Toplanması

Uyuşturulan donör bölgesinden punç yardımı ile mini kesiler oluşturularak gevşetilen kökler, cımbız gibi medikal bir aletle çıkarılır.

Saç kökleri tekli, ikili, üçlü gruplar (greft) halinde donör bölgeden alınarak özel bir solüsyon içerisinde bekletilir.

Kanalların Açılması

Toplanan saç kökleri ekilmeden önce ekilecek saçlar için saçsız bölgede mikro kanallar açılmaktadır. Kanalların açılması işlemi başlı başına uzmanlık gerektiren bir iştir. Kanalların açısı ve sıklığı doğal görünümü elde etme bakımından en önemli husustur.

Saç Köklerinin Transferi

Ekim yapılacak bölge de lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra FUE uygulanacak hastanın ekim alanına slit veya safir uçla kanal açılır ve sonrasında greftler transfer edilir.

DHI yönteminde ise kanal açılmadan choi pen denilen kalem (implanter) ile ekim gerçekleşir.

Son olarak toplanan saç kökleri açılan mikro kanallara tek tek yerleştirilmek suretiyle saç ekim işlemi bitirilir.

İyileşme Dönemi

Ekim yapılan saçlar 2 hafta boyunca uzayabilir. Ortalama 1 ay içerisinde ekilen saçların tamamen dökülmesi korkulacak bir durum değildir. Ortalama 3 - 4 ay içerisinde dökülen saçlar gözle görünür bir hal almakta, 6 ay içerisinde de hemen hemen yarısından fazlası 1 yıl içerisinde ise tamamı uzayarak saçlar son halini almaktadır.

Saç Ekimi Operasyon Süresi

Saç ekimi işlemi ortalama 6 - 8 saat sürmektedir.

Saç Ekimi Öncesi Uyarılar

 • Operasyon öncesinde saçlar yıkanmalı, saçlara harici olarak solüsyon, jöle vs. kullanılmamalıdır.
 • Aspirin veya kan sulandırıcı ilaçların kullanımı 1 hafta öncesinden bırakılmalıdır.
 • Alkol kullanımı 3 gün öncesinden bırakılmalı, 1 gün öncesinden sigara kullanılmamalıdır.
 • Kalp, şeker, tansiyon hastaları kullandığı ilaçları mutlaka doktora bildirmelidir.
 • Operasyon sonrasında kullanılmak üzere ayarlı bir şapka getirilmelidir.

Saç Ekimi Sonrası Uyarılar

 • Saç ekimi sonrasında kişi, bandajlı kısmın pansumanı ve ilk yıkama için mutlaka operasyonun yapıldığı kliniğe gitmeli, saçlara kendisi müdahale etmemelidir.
 • 1 hafta süreyle sırt üstü yatma pozisyonu seçilmeli, ekim yapılan bölgede sürtme ve kaşıma yapılmamalıdır. Yine bu süre boyunca cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır.
 • 1 ay boyunca hamam, sauna, havuz, deniz ve ağır spor aktivitelerinden uzak durulmalı, direkt güneş ışığına maruz kalınmamalıdır.

Yıkama İşlemi

Saçları yıkamaya mutlak surette doktorun bildirdiği günden itibaren başlanmalıdır. Bu, ilk yıkamanın klinikte yapılmasının ardından ortalama olarak 3. gün olarak söylenebilir.

 • Saçlar ılık suyla yıkanmalı, aşırı sıcak veya aşırı soğuk sudan kaçınılmalıdır.
 • İlk 2 hafta boyunca doktorun tavsiye ettiği bakım losyonu ve şampuan kullanılmalıdır.
 • Saçlar köpürtülürken asla ekim yapılan bölgede sürtme yapılmamalı, şampuan hafif köpürdükten sonra saçlar durulanmalıdır.
 • Kurulama saç kurutma aleti yardımıyla ılık ayarda ve uzak bir mesafeden yapılmalı, asla havlu ile sürterek yapılmamalıdır. Havlu, sadece hafif bastırma şeklinde derideki yoğun ıslaklığı gidermek için kullanılmalıdır.
 • Saçlara harici olarak doktor tavsiyesi dışında bir solüsyon, jöle vs. kullanılmamalıdır.

Saç Ekimi Yapılan Bölgede Hassasiyet

Saç ekimi sonrasında hem donör bölgede hem de ekim bölgesinde hassasiyet oluşmaktadır. Ekim yapılan bölgelerdeki bu hassasiyet yaklaşık 15 gün sürmektedir.

Bu sebeple saç ekimi sonrası 15 gün, baş bölgesine gelebilecek darbelere karşı dikkatli olunmalıdır. Operasyon sonrası ilk hafta sırtüstü yatarak, yeni ekilen greftlerin zarar görmesini önleyebilirsiniz.

Kızarıklık ve Kabuklanmalar

Saç ekimi işleminde, donör olarak belirlenen bölgeden ekilecek olan greftler alınır. Saç köklerinin alınmasında mikromotor cihazlar kullanılır. Alınan bu kökler ekim bölgesine teker teker nakledilir.

Nakil sırasında, işlem yapılan bölgede açılan gözeneklerde kızarıklıklar ve kabuklanmalar oluşur. Bu kabuklanmalar son derece normaldir ve 15 gün içerisinde döküleceklerdir.

Saç ekimi sonrası bu 15 günde kabuklu bölgeye herhangi bir temasta bulunmamalı, kızarıkları kaşımamalısınız.

Kabuk Dökme

Saç ekimi sonrasında oluşan kabuklanmalar 15 gün içerisinde kendiliğinden dökülecektir. Kabuklarınız kendiliğinden dökülmezse saç ekim uzmanına başvurmanız gerekiyor.

Saç ekim uzmanının önereceği yöntem ile 15. günün sonunda kabuklanmaları kendiniz de dökebilirsiniz. Saç ekimi sonrasında yıkama için doktorunuz özel bir bakım losyonu verecek.

Doktorunuzun verdiği bu losyonu kabuklanmaların üzerine döküp, kabukların yumuşaması için yaklaşık 1 saat kadar bekletin.

Daha sonra parmak uçlarınız ile bastırarak kabuklanmaları itin. Parmak uçlarınız masaj etkisi yaratacak, bu da ekim yapılan bölgedeki kan dolaşımını arttıracaktır. Böylece saç ekimi sonrasında ekilen saçların çok daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz

Şok Dökülme Evresi

Saç ekimi sonrasında oluşan kabuklanmaların dökülmesi yaklaşık 15 günü bulur. Bu kabuklanmaların dökülmesi ile birlikte “şok dökülme evresi” ortaya çıkar.

Şok dökülme evresinde, ekilen saçlar dökülür. Ancak bu dökülme sırasında saç kökleri herhangi bir zarar görmez.

Şok dökülme evresi ikinci aydan itibaren azalmaya başlar ve üçüncü ayda dökülmeler tamamen kesilir. Şok dökülme evresi sayesinde, yeni çıkacak olan saçlarınıza gerekli alan açılmış olur.

Ekilen Saçların Çıkışı

Saç ekimi sonrasında ekilen saçların çıkması, düşünülen kadar hızlı değildir. Yeni saçların çıkması için öncelikle Şok dökülme evresinin yaşanması gerekir. Şok dökülme evresinde verimsiz olan saçlar dökülür.

Bu sayede ekilen saç kökleri yerleşir ve büyümeleri için gerekli olan alanı belirlerler. Şok dökülme evresi ikinci hafta ve üçüncü ay arasında gözlemlenir.

Üçüncü aydan sonra Şok dökülme evresinin tamamen bitmesi ile ekilen saçlar çıkmaya başlar. Üçüncü ayda ilk çıkan saçlarınız, ince ve seyrek gözükecektir.

Saç ekimi sonunda sık, gür ve uzun saçlara sahip olmak için en az altı ay beklemeniz gerekiyor.

Saç ekimi operasyonundan sonra altıncı ayda köklerinizin çoğu çıkmışken, operasyondan yaklaşık bir yıl sonra saçlarınızın tamamına kavuşacaksınız.

Saç Ekiminden Ne Zaman Sonuç Alınır?

Saç ekimi işlemi yapıldıktan sonra ekilen kıl köklerinin tamamı dökülmektedir. Bu tamamen normal bir durumdur.

1-2 ay zarfında dökülen kıl kökleri 3. ay itibari ile uzamaya başlar. Ekimden 6 ay sonrasında ekilen saçların % 90 ı çıkmış ve uzamaya başlamış olur.

Geriye kalan % 10 luk kısmın çıkması kişiden kişiye değişmekle birlikte 12 ayı bulabilir.

Sonuç olarak saç ekiminin sonucu 12 ay sonunda tam olarak alınmış olur diyebiliriz.

Saç Ekiminin Yan Etkileri

Saç ekimi işleminin uzun süreli bir yan etkisi olmamasına rağmen, işlem zamanında bazı yan etkileri olabilir.

Kafada derisinde şişlik, göz çevresinde morarma, ekim yapılan bölgede geçici his kaybı, saç köklerinin alındığı ve ekildiği alanlarda, kabuklanma, kafa derisinde kaşıntı gibi bulgular bu etkilere örnek olarak gösterilebilir.

Bu etkiler kısa bir süre zarfında kendiliğinden geçmektedir.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatlarını etkileyen başlıca iki ana faktör, ekilecek greft sayısı ve ekim yöntemidir.

Ekilecek greft sayısı çok olduğunda saç ekimi fiyatıda daha yüksek olabilmekte, bunun yanısıra ekim yönteminin (FUE veya DHI) tercihide fiyatı değiştirmektedir.

FUE saç ekimi fiyatları DHI saç ekimi fiyatlarına göre daha uygundur.

Ülkemiz Dünya'da en çok saç ekimi yapılan yerdir. Saç ekimi sektörü çok geliştiği için rekabet artmış bu rekabet saç ekimi fiyatlarını aşağılara çekmiştir.

Önceki yıllarda pahalı bir işlem olan saç ekimi günümüzde herkesin yaptırabileceği bir işlem haline gelmiştir.

Yasak olduğu için burada fiyat yazamıyoruz ama "FİYAT SOR" butonuna tıklayarak 5 dakikada saç ekimi fiyatını öğrenebilirsiniz.

Ekilen Saçlar Dökülür mü?

Erkek tipi kellikte şakak ve kafa arkasında bulunan saçlar, başka bir rahatsızlık olmadığı sürece, dökülmeye genetik olarak dayanıklı olup ilerleyen yaşlarda bile sağlamlıklarını korurlar.

Saç nakil işlemi ise dökülmeyen bu saçların genellikle ense çevresinden alınarak saç derisinde seyrelme yaşanan bölgelere aktarılmasıdır. Bu nedenle eğer cerrahınız saç ekimi konusunda tecrübe sahibiyse, ekilen saç beslenme ve kaynama problemi olmaksızın hayat boyu dökülmeden uzamaya devam edecektir.

Birçok hasta ameliyattan hemen sonra gerçekleşen hızlı saç dökülmelerinden endişe ederek doktorlarının yolunu tutar. Ancak bu dökülmeler saç ekim sürecinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Her cerrahi işlemde olduğu gibi bu prosedür sırasında da nakledilen greftlerde ve saç derisinde kısa süreli bir travma ortaya çıkacağını göz önünde bulundurmanız gerekir.

Vücut, gerçekleşen travmaya tepki olarak greftte bulunan eski saçı döker ve alttan çıkacak yeni ve sağlam saça yer açar. Ameliyat sonrasında ilk 1 – 5 hafta boyunca gözlemlenebilen bu geçici duruma şok dökülme (shock loss) adı verilir.

Şok dökülme miktarı kullanılan saç ekim tekniği, cerrahın tekniği uygulanma biçimi, ekilen saç miktarı, kişinin kafa derisinin inceliği ve saçının yapısı gibi birçok nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir

Saç Ekimi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Saç ekimi kimlere yapılır?

Yaşa, hormonlara ve ailesel kalıtıma bağlı saç dökülmesi olan kişiler, saç ekimine uygun hasta grubudur. Daha önce ekim yaptırmış ama memnun kalmamış olan kişiler, bazı hastalıklara bağlı olarak kısmen saçsız alanı olanlar saç ekimine aday kişilerdir.

Saç ekimini kimler yapmalıdır?

Saç ekimi konusunda eğitim almış, alanında uzman sağlık personelleri tarafından yapılmalıdır.

Saç ekimi nerede ve hangi koşullarda yapılmalıdır?

Saç ekimi cerrahi bir işlemdir ve oluşabilecek komplikasyonlara karşı hastane ortamında yapılmalıdır.

Saç ekiminde hangi teknik tercih edilmelidir?

Saç kaybınıza bağlı olarak FUE veya DHI tekniği uygulanmaktadır. Saç analiziniz sonrasında uzman hekimlerimiz size gerekli yönlendirmeyi yapmaktadır.

  Saçı hiç olmayan kişilere ekim yapılabilir mi?

Kişinin kendisinden alınacak donör bölgede yeterli saç bulunmaması durumunda saç ekim işlemi uygulanamamaktadır.

Saç ekimi için en doğru zaman hangi zamandır?

Kişinin yaşam standartlarına bağlı olarak saç ekimi her zaman uygulanabilecek bir işlemdir.

Ekilecek greft sayısı neye göre belirlenir?

Dökülen bölgedeki açıklık ve donör bölgesinin sıklığı ekilecek greft sayısını belirlemektedir.

Kadınlar da saç ekimi yaptırabilir mi?

Evet, yaşanan saç dökülmesi sonrası yeterli greft sayısı ve donör bölgesi bulunan herkes saç ekimi yaptırabilir

Saç ekimiyle birlikte hangi kombine işlemler yapılmaktadır?

Ekimin gücünü ve çıkan saçların kalitesini artırmak için Otolog Micro Greft, Saç Lazeri, Saç Mezoterapisi gibi işlemler kombin olarak uygulanabilmektedir.

Saç ekimi sonrası donör bölgede iz kalır mı?

Ense bölgesinden greft alınan kısımda kalıcı bir iz olmaz. Ekimden bir hafta sonra donör bölge iyileşir ve iz kalmaz.

Saç ekimiyle doğal bir saç görüntüsü elde edilir mi?

Saç ekimi sırasında kişinin eski saç görüntüsü ve yüz hatları dikkate alınarak saç ekilecek bölge belirlenir. Gerekli detaylar ve incelikler gözetilerek doğal bir görünüm elde edilecek bir ekim planlanır.

Saç ekiminden sonra beslenme düzeni nasıl olmalıdır?

Günlük rutininize ve beslenme planınıza geri dönebilirsiniz. Yalnızca tuz tüketimini azaltmanız şişlik oluşmaması açısından size yardımcı olabilir.

Saç ekiminden sonra spor yapabilir miyim?

İlk iki hafta hafif tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz. Koşu, futbol veya ağırlık antrenmanlarına altı haftadan sonra başlamanız önerilir.

Saç ekiminde yaşın önemi var mıdır?

Ekim işleminde yaşın belirleyici olduğu en önemli faktör, saç dökülmesinin bitip bitmemiş olmasıdır.

Saç ekim işlemi ne kadar sürer?

Saç ekimi, hastaya ekilecek greft sayısına bağlı olarak ortalama 4 – 7 saat kadar sürmektedir.

Yeni saçlar, saç ekiminden ne kadar sonra çıkar?

Saç ekim işleminden 2 ay sonra yeni saçlar çıkmaya başlar. Hastalarda değişim en çok 3. ve 4. aylarda görülür. Sonraki dönemlerde saçların tamamının çıkması bazen 12 ayı bulmaktadır.

Saç ekiminden sonra kızarıklık olur mu?

Yaranın iyileşmesi sürecinde bir kızarıklık olabilir. Hassas olmayan ciltlerde bu kızarıklığın 10 gün içerisinde geçmesi beklenmektedir. Fakat hassa ciltlerde bu kızarıklığın süresi değişiklik gösterebilir.

Saç ekiminden sonra ağrı – sızı olur mu?

İşlemden hemen sonra donör alanınızda veya ekim bölgenizde ağrı, sızlama, kaşınma ve karıncalanma gibi şikayetleriniz olabilir. Bu şikayetler bir günden fazla sürmez ve doktorunuz bu durumu minimize etmek için ağrı kesici verecektir.

Saç ekiminden sonra iyileşme ne kadar sürer?

Operasyondan sonra iyileşme süreci uygulanan tekniğe göre ortalama 5-10 gün arasında değişiklik göstermektedir. Saç köklerinin yeni yerlerine uyum sağlayabilmeleri için ekim yapılan alanı kaşımamak, direkt güneş ışığından korumak ve bölgeyi herhangi bir darbeden korumak gereklidir.

 Saç ekimi kimlere yapılmaz?

Saç ekimi, 18 yaş altı kişilere, HIV Pozitif ve greft alınacak saçlı bölgenin çok az, seyrek veya hiç olmayan kişilere yapılmaz. Kronik hastalığı olan kişiler ise hastalığı ile alakalı doktorundan onay aldığı takdirde saç ekim işlemi yapılabilmektedir.

Saç ekiminden sonra hastanede kalmaya gerek var mıdır?

Saç ekimi sonrası hastanede kalmaya gerek yoktur, hasta işlemden hemen sonra evine gidebilir.

Mevcut saçları kestirmeden saç ekimi yapılır mı?

Evet, traşsız saç ekimi yapılabilir.

Saç ekiminin bilinen bir zararı var mıdır?

Uzman ellerde, uygun ameliyathane koşullarında, uygun cerrahi aletlerle yapılan operasyonunun bilinen bir zararı yoktur.

Saç ekiminden sonra ikinci bir ekime ihtiyaç duyulursa ne kadar süre sonra yapılabilir?

İlk saç ekimi işleminden 8 – 12 ay sonra ikinci bir saç ekim işlemi yaptırılabilir.

Ekilen saçlar normal saçlardan farklı mıdır?

Ekilen saçlar da kişinin normal saçlarıdır. Her saç gibi normal sınırlar içinde taranabilir, yıkanabilir, şekil verilebilir ve kurutulabilir. Özel bir bakım gerektirmez.

Ekilen saçlarda işlem sonrasında dökülme olur mu?

Operasyondan sonra yaşanan tek saç dökülmesi, şok dökülme sürecidir. Bu süreç bittikten sonra kalıcı saçlar çıkmaya başlar. Operasyondan sonra yaşanılan saç dökülmeleri saç kaybı ile sonuçlanmaz.

Saç ekiminin hasta sağlığı açısından bir dezavantajı var mıdır?

Saç ekim işlemi sedasyon yöntemi, lokal ve genel anestezi eşliğinde yapılan son derece risksiz bir işlemdir. İşlem sonrası dönemde de sağlığı etkileyecek hiçbir yan etki bugüne kadar ortaya çıkmamıştır.

Saç ekiminden sonra uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?

Saç ekiminden sonra hastanın belirli bir süre boyun yastığı kullanması gerekmektedir. Bu sayede kişinin sırt üstü yatması sağlanmış olur ve ekilen bölgenin yastıkla temasından dolayı zarar görmesi engellenmiş olur.

Ekilen saçların bir garantisi var mı?

Uygulanan saç ekim işlemi için kurumumuz, %100 garanti vermektedir.

Benzer Hizmetler

YUKARI