VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ) TEDAVİSİ

Vertigo (Baş Dönmesi); kişinin ve/veya çevresinin döndüğünü hissetme hali yani bir hareket yanılsamasıdır. Çoğunlukla iç kulak hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Vertigo bir hastalık olmayıp, başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar. Genelde bulantı ve kusma eşlik eder, terleme, çarpıntı görülebilir.

Vertigo Baş Dönmesi Tedavisi

Sıklıkla dizzines olarak adlandırılan durumla karıştırılır. Dizzines; kişinin ayağının altından yer kayıyormuş gibi hissetmesi, dengesizlik ya da teknedeymiş hissine neden olur. Genellikle beyin hastalıkları, boyun hastalıkları ve hormonal hastalıklara bağlı olarak gelişir.

Vertigo ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği için asla ihmal edilmemeli ve bir uzman doktora başvurulmalıdır.

Vertigoya Eşlik Eden Belirtiler

Bazı hastalarda sadece baş dönmesi mevcutken, bazı hastalarda aşağıdaki belirtiler de görülebilir;

  • Bulantı, kusma, terleme,
  • Gözlerde anormal hareketler (nistagmus)
  • Görme bozukluğu,
  • Kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta basınç hissi
  • Baş ağrısı,
  • Uyuşma, halsizlik, kuvvet kaybı.

Vertigonun Nedenleri

Vertigoya yol açan nedenler arasında; kulak hastalıkları, travmalar, boyun hastalıkları, psikolojik nedenler, enfeksiyonlar, görme bozuklukları, nörolojik hastalıklar, damar tıkanıklıkları, alerjiler sayılabilir.

Vertigo Teşhisi Nasıl Konulur?

Hastanın detaylı öyküsü alınır. Baş dönmesi tarif ettirilerek, gerçek baş dönmesi mi yoksa hasta tarafından farklı bir durumla mı karıştırıldığı saptanır. Fizik muayeneyi takiben nörolojik muayene ve çeşitli testler uygulanabilir. Vertigo teşhisinde kullanılan testler; vestibüler, odyometrik ve görüntüleme olarak 3 ana grupta toplanır. Bazen biyokimyasal laboratuvar testleri de gerekebilir.

Vestibüler Testler

Vücut dengesini sağlayan vestibular sistem iç kulakta bulunur. Vestibular testler, iç kulakta yer alan denge ünitesindeki yarım daire kanallarının ve bu kanallardaki sıvı hareketlerinin belirlenmesi için uygulanan testlerdir.

Videonistagmografi (VNG)

Baş dönmesi testleri içerisinde uzun yıllardır güvenle kullanılan bir testtir. Yaklaşık bir saat sürer. Infrared kameralı bir gözlük yardımıyla hasta hem istirahat halindeyken hem de çeşitli uyaranlar sırasındaki göz hareketleri gözlemlenir, ölçülür ve analiz edilir ve bilgisayara kayıt edilir.

Elektronistagmografi (ENG)

Göz küresinin etrafına yerleştirilen elekrotlar yardımıyla korneoretinal potansiyel farkı sonucu oluşan göz hareketleri (nistagmus) ölçülür, kaydedilir. Altı ana testi kapsar. Her bir testten elde edilen bulgular tek başlarına anlam ifade etmez, bu yüzden elde edilen ENG bulguları birlikte değerlendirilir.

Postürografi

Denge bozukluğunun hangi sisteminden kaynaklandığını tespit edilmesine yardımcı olur. Bu testte hasta gözü açık ya da kapalı olarak, çıplak ayakla bir platform üzerinde durur. Platformu ve/veya kabini hareket ettirerek salınım yapması sağlanır ve bu durumda dengesini sağlayıp sağlayamadığı test edilir. Düşmekten korkan kişiler bu test sırasında korkabilir ve bu da performanslarını düşürebilir.

TRV Sandalyesi

Pozisyonel vertigonun (kristal kaymasının) hem tanısında günümüzde kullanılan en başarılı yöntemlerden biridir. Özellikle yaşı ileri, kilosu fazla, engelli ya da bel/boyun rahatsızlığı olan hasta grupları gibi tanı konmakta zorlanılan hastalarda son derece etkili bir tanı tekniğidir. Hasta, güvenlik kemeri, bir bacak kemeri, omuz yastıkları ve baş aparatı ile sabitlenir ve etrafında 360 derece döndürebilir.

Doppler Ultrasonografi

Bu testle, iç kulak ve beyine giden kan akımının incelenmesi sağlanmaktadır. Ses dalgaları damar içine gönderilerek, kandan gelen ekolar alınarak değerlendirmesi yapılır. Hastalar uygulama sırasında herhangi bir radyasyon almaz.

BERA / ABR

İşitsel Beyin Sapı Cevabı testidir. Yaygın olarak kullanılan güvenilir bir yöntemdir. Genelde yenidoğan ve bebeklere uygulanmaktadır, uyku sırasında yapılır. Doğal uykusunda yapılamayan bebeklere ve daha büyük çocuklara sedasyon altında uygulanabilmektedir. Bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Bebeğin alnına ve kulak arkalarına ufak elektrotlar yerleştirilir. Kulaklara takılan kulaklık ile özel, rahatsız edici olmayan sesler gönderilir ve işitme sinirlerinin bu sese olan cevabı kaydedilir.

Oto Akustik Emisyon (OAE)

Kulağa yerleştirilen bir probla kulağa gönderilen sesin iç kulaktan yansımasını kaydetmeye dayalı ve birkaç dakikada tamamlanabilen bir testtir. Hastanın aktif katılımını gerektirmeyen, ağrısız ve objektif bir yöntemdir. Bu testle, doğumsal işitme kaybı riski taşıyan bebekler tespit edilebilir. Ayrıca, üç yaşına geldiği halde hala konuşamayan bebeklerde işitme sorunu olup olmadığı araştırmakta kullanılan güvenilir bir testtir. Yenidoğan ve bebeklere herhangi bir zararlı etkisi bulunmamaktadır.

Elektrokokleografi (ECoG)

İşitsel beyin kökü cevabı(ABR)işitme siniri ve beyin yollarının bilgisayarlı testidir. İç kulaktaki sıvı basıncı miktarı da belirlenebilir. Hastanın alnına ve dış kulak kanalına elektrotlar yerleştirilir. Kulaklık vasıtasıyla kulak kanalına uyarı verilir. Bu sayede iç kulaktan kaynaklanan elektriksel potansiyellerin ölçülür. Test süresince gözleri kapalı tutulur.

Benzer Hizmetler

YUKARI
FİYAT SOR