SES TELİ FELCİNDE TİROPLASTİ

Tiroplasti tek ya da çift taraflı oluşan ve 6 ayda kendiliğinden ya da başka tedavilerle düzelmeyen ses teli felçlerinde uygulanan bir ameliyat yöntemidir.

Dört tip Tiroplasti tekniği vardır; medializasyon larengoplasti (Tip 1), lateralizasyon (Tip 2), kısaltma ve gevşetme operasyonları (Tip 3), uzatma ve germe (Tip 4).

Ses felcinin durumuna göre Tip 1 ya da Tip 2’den uygun olan teknik seçilir. Tip 3 tiroplasti vokal tınının azaltılması ,Tip 4 tiroplasti vokal tınının arttırılması için kullanılır.

Ses Teli Felci

Ses Teli Felci ve Belirtileri Nedir?

Ses teli felci ses tellerinin nefes alırken açılıp, konuşurken orta hatta gelip kapanma hareketini yapamaması durumudur. Ses teli sinirinin hasar görmesi, viral enfeksiyonlar, tümör, gırtlak kas ya da sinirlerindeki problemler nedeniyle ya da sebebi saptanamayan bir şekilde oluşabilir.

Ses teli felcinin belirtileri hangi telin etkilendiğine göre değişebilmekle birlikte genellikle şunlar görülür;

  • Ses kısıklığı
  • Konuşma sırasında boğazda ağrı
  • Yüksek sesle konuşamama
  • Konuşurken nefes nefese kalma
  • Gıdaların nefes borusuna kaçması

Ses Teli Felcinin Tanısı

Ses teli felcinin tanısında fiziksel muayene, endoskopik yöntemler, gırtlak EMG’si ya da MR yöntemleri kullanılabilir.

Ses Teli Felcinin Tedavisi

Ses teli felcinin tedavisi durumun ciddiyetine ve hastanın durumuna göre değişir. Hastalığın yileşme olasılığına göre şu yöntemler denenebilir; müdahale yapılmadan hasta takip edilir, ses terapisi yapılabilir, ses teline enjeksiyon uygulanabilir.

Bu yöntemlerle düzelmeyen ses teli felçlerinde tiroplasti yapılır. Bu sayede ses telinin pozisyon ve şekli düzeltilir.

Tiroplasti Nasıl Yapılır?

Ses teli felcinin tek ya da çift taraflı oluşuna göre tiroplastinin farklı türleri uygulanır;

  • Tek taraflı ses teli felcinde tiroplasti tip 1 yapılır: Lokal anestezialtında gerçekleştirilir. Boyundan kesi yapılır. Tiroid kıkırdakta açılan pencereden ses telini orta hatta getirecek silikon protez yerleştirilir. Dren koyulur. Ses telleri arasındaki boşluk fazlaysa ek olarak aritenoid addüksiyonu yapmak gerekir.
  • Çift taraflı ses teli felcinde tiroplasti tip 2 yapılır: Tiroid kıkırdakta orta hatta kesi yapılır. Kıkırdak kenarları arasına silikon blok yerleştirilir.

Benzer Hizmetler

YUKARI