GIRTLAK KANSERİ AMELİYATI

Gırtlak kanserinde uygulanacak ameliyat tekniği kanserin yeri ve evresine göre değişmektedir. Cerrahide kanserin tümüyle yok edilmesinin yanı sıra ses ve doğal solunum yolu fonksiyonlarının korunması da amaçlanır.

Larenjektomi ameliyatı ile gırtlağın bir kısmı ya da tümü alınabilir.

Gırtlak Kanseri Ameliyatı

Larenjektomi Nasıl Yapılır?

Larenjektomi tipleri ve yapılış şekilleri şöyledir;

Kısmi Larenjektomi

Küçük çaplı gırtlak kanserlerinde gırlağın sadece bir kısmının alındığı kısmi larenjektomi uygulanabilir. Bu ameliyat farklı tekniklerle yapılabilir. Önemli olan gırtlağın mümkün olduğunca az miktarının alınarak kanserin yok edilmesidir. Ameliyat sırasında boğaz ön duvarına açılan geçici delik belli bir süre sonra kapatılır, böylece burun ve ağızdan doğal yolla solunum sürdürülebilir.

Supraglotik larenjektomi

Supraglotik larenjektomi supraglotik kanserlerin tedavisinde kullanılan ve ses tellerinin üstünde boğazın sadece bir kısmının alındığı ameliyat tipidir. Doğal ses fonksiyonu devam ederken boğazda açılan delik kalıcıdır ve solunum buradan sürdürülür. Bu işlem, sonrasında normal konuşmanıza izin verecektir.

Hemilarenjektomi

Ses tellerindeki küçük kanserlerin sadece bir ses teli alınarak yok edildiği yöntem hemilarenjektomidir. Konuşma kalan diğer ses teliyle desteklenir.

Total Larenjektomi

Gırtlağın tümüyle alındığı yönteme total larenjektomi denilir. Solunum yaşam boyu soluk borusuna açılan delikten (trakeotomi ya da trakeostomi) sürdürülür. Hastanın konuşma fonksiyonunun etkilendiği bu teknikte ses trakeoözefajeal şant, trakeoözefajeal minik protez, özefaj konuşması veya artikulasyon sağlayan elektronik aletle sağlanır. Operasyon sonrası ses terapisi yardımcı olabilir.

Gırtlak Kanseri Ameliyatı (Larenjektomi) Sonrası

Gırtlak kanseri ameliyatı (larenjektomi) sonrası çıkarılan dokular patolojiye gönderilir ve hastalığın gırtlak ve boyundaki yayılımı ile kesin evresi ortaya çıkar. Buna göre ilave radyoterapi, kemoterapi kararı verilebilir. Ameliyat sonrası hastanın toparlanması beklenerek (1-2 ay) bu tedavilere başlanır.

Ameliyat sonrası dren, sonda vb. ilerleyen günlerden çıkarılır, normal beslenme ve kalıcı trakeotomi yapılmadıysa normal solunuma geçilir.

Larenjektominin tipine göre 1 gün – 2 hafta arası ağızdan besleme yapılmayabilir. Bu durumda damardan, mideye tüp yerleştirerek ya da nazogastrik sondayla beslenme sağlanabilir. Yaraların iyileşmesini takiben sıvı ve yumuşak gıdalar ile beslenmeye başlanabilir.

Gırtlak Kanseri Ameliyatı Sonrası Kontroller

Gırtlak kanseri ameliyatından sonra hasta 5 yıl süresince ameliyatı yapan doktorun kontrolünde olur. Ameliyatı takip eden ilk yıl üç ayda bir, sonrasında altı ayda bir kontrole gidilmelidir. Yine radyoterapi, kemoterapi gibi ilave tedaviler aldıysa bu tedavileri gerçekleştiren uzmanların da kontrolü gerekir.

Kanserin Tekrarlama (Nüks) İhtimali

Kanser tedavisi her ne kadar tam anlamıyla yapılsa da nüks ihtimali tümüyle ortadan kalkmaz. Tedaviden sonraki ilk yıl kanserin nüks etme ihtimali en fazladır. Yıllar içinde giderek azalır.

Nüks ihtimalini azaltmak için hastanın dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır;

  • Kontrollerine düzenli şekilde gitmelidir.
  • Moral açısından sosyal ve iş yaşamına dönmelidir.
  • Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durmalıdır.
  • Mümkün olduğunca doğal ürünlerle beslenmelidir.
  • Düzenli egzersiz yapmalıdır.

Benzer Hizmetler

YUKARI
FİYAT SOR