Vertigo ve Dengesizlik Nedir?

/ / Kbb

Vertigo kelimesi  Latince’de “dönmek” anlamına gelir. Bir hastalık değil semptomdur ve ”baş dönmesi” ile aynı  anlama gelir. Burda hareket illüzyonu mevcuttur ve kişi; çevrenin ve/veya kendisinin dönmesini tarif eder. Çoğu zaman bulantı ve kusma eşlik eder.

Dengesizlik (Dizzines) olarak tanımlanan kavram ise; kişinin ayağının altından yerin kayması, boşluktaymış hissi, sarhoşvari his, teknede sandalda gidiyormuş hissine neden olur.

Vertigo Baş Dönmesi Nedir?

Denge nasıl sağlanır ?

Dengenin sağlanmasında çok fazla organ ve sistem rol oynar. Bu organ ve sistemler arasında beyin, omurilik, iç kulak (labirent), gözler, eklem ve kaslar sayılabilir. Bu organlara ait hastalıklar organa spesifik belirtiler ile birlikte dengesizlik ve baş dönmesi de yapar. Bu kadar çok sistemin birlikte çalışması ile  sağlanan dengenin muayesinde başta KBB ve Nöroloji ana branşlar olsa da; göz, dahiliye veya fizik tedavi branşlarına da muayene olmak gerekebilir.

Kulak kaynaklı Baş Dönmesi Sebepleri nelerdir ?

Benign Pozisyonal  Paroksismal Vertigo

Vertigonun en sık kulak kaynaklı sebebi Benign Pozisyonal  Paroksismal Vertigo ‘dur. Halk arasında kristal oynaması ve kayması olarakta bilinir. Genellikle başın ani hareketleri ile kısa süreli baş dönmesi atakları gözükür. Tanı ve tedavisi manevralarla yapılır. Repozisyon manevraları ile %80 oranında düzelir ancak tekrarlama eğilimi yüksektir. Bu hastalıkta işitme kaybı görülmez.

Vestibuler nörit

Denge sinirinin iltihabı anlamına gelir ama gerçek bir enfeksiyon şimdiye kadar gösterilememiştir. 6 haftaya kadar baş dönmesi, bulantı ve kusma görülebilir. Öncesinden viral üst solunum yolu enfeksiyonları görülebilse de gerçek bir sebep olarak şimdiye kadar kanıtlanamamıştır. Baş dönmesi ani başlar ve şiddetlidir, bulantı-kusma eşlik eder. İşitme kaybı gözlenmez. Tanı için mutlaka iyi öykü alınması gereklidir. Beyin ile ilgili hastalıklar açısından nörolojik muayene gerekebilir. Tedavisinde; semptomları azaltmak için medikal tedavi verilmektedir ve arkasından vestibuler rehabilitasyon yapılmaktadır.

Meniere hastalığı

En önemli bulgusu ataklar halinde baş dönmesi olan iç kulakta bulunan ve dengeden sorumlu sıvılardaki basınç artışının neden olduğu  bir hastalıktır. Sıklığı 100000’de 40-100 arasında değişir. Her yaşta görülebilmesine rağmen 40 yaş civarında başlaması daha sıktır. %20 civarında iki kulak birden hastalanır. Başlıca belirtileri baş dönmesi, kulak uğultusu, işitme kaybı ve kulakta dolgunluk hissidir. Baş dönmesine bulantı ve kusma eklenebilir. Genellikle;  ani başlangıçlı, 20 dakika-24 saat sürebilen (genellikle 2 saatin altında) ve bulantı-kusma ile birliktedir. Baş dönmesi başlamadan önce bazen kulakta dolgunluk hissi oluşabilir. Atakları gerginlik, stres ve aşırı tuz alımı tetikleyebilir. Atak aralarında hasta tamamen normal ya da hafif dengesiz olabilir.

Baş dönmesi olduğu dönemde pes tonlarda İşitme kaybı olur. İlk yıllarda baş dönmesi atakları sonrasında işitme kaybı düzelir fakat zamanla atak sonrasında da işitme kaybı devam eder. Çınlama aralıklı ya da sürekli olabilir. Beraberinde kulakta bir dolgunluk ve basınç hissi olabilir. Baş dönmesinin olduğu dönemlerde genelde istemsiz göz hareketleri eşlik eder.

Tanıda en önemli faktör hastanın hikayesidir. Baş dönmesinin süresi, sıklığı, derecesi berberinde olan semptomlar hastalığın nedeni hakkında bilgi verirler. Yapılacak ilk tetkik işitme testleri (odiometri) dir. Bu testlerde işitme kaybının varlığı ve iç kulağın durumu hakkında bilgi edinilir. Kalın seslerdeki iç kulak tipi işitme kaybı Meniere Hastalığı olabileceğini akla getirir.

Tedavi

Atak tedavisinde; hastayı rahatlatan ve bulantı kusmayı önleyen sedatif ilaçlar verilir.

Atakların önlenmesi için yapılması gerekenler :

Aşırı tuz ve alkol almamak

Stresten uzak durmak

Baş dönmesine karşı ilaçlar kullanmak.

Cerrahi tedavi: İlaç tedavisi ile sonuç alınamayan ve sık atak geçiren  hastalarda gündeme gelir.

– Kulak içi ilaç uygulamaları: Gentamisin seçici vestibülotoksik bir aminoglikozidtir, krista ampullaristeki endolenf üreten karanlık hücreleri yıkıma uğratır, bu nedenle ITG uygulamaları ‘’ kimyasal labirentektomi’’ olarak adlandırılır.

– Denge sinirinin kesilmesi: Vestibüler sinir adı verilen bu sinir kesilerek baş dönmesi duyusu yok edilmiş olur. İşitme fonksiyonu yine korunur.Başarı oranı %95′ dir.

– Labirentektomi: İç kulağın tamamen ortadan kaldırılmasıdır. İşitme fonksiyonu da kaybolur.

BU YAZILAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YUKARI