Yutma Güçlüğü (Disfaji)

/ / Kbb
Yutma Güçlüğü Disfaji

Sağlıklı bir yutma fonksiyonu vücut için son derece önemlidir. Yutma, tanım olarak yenilen ve içilen besinlerin ağızdan mideye olan yolculuğunu ifade etmektedir. Gün içerisinde yüzlerce kez gerçekleşen bu işlem onlarca kas, kıkırdak ve kemik yapının uyumlu bir şekilde çalışması ile ortaya çıkan oldukça üst düzey bir fonksiyon olup saniyeler içerisinde cereyan etmektedir. Besinlerin bu yolculuğu esnasında ortaya çıkan her türlü patoloji yutma güçlüğüne (disfaji) yol açabilmektedir.

Yutma Güçlüğünün Nedenleri Nelerdir?

Yutma işleminde 3 ana bölge rol almaktadır. Dolayısı ile bu yapıları ilgilendiren her türlü problem yutma güçlüğüne neden olabilmektedir. Bunlardan ilki ağız bölgesidir. Yutmanın bu ilk aşamasında besinler çiğneme yolu ile yutulabilir hale getirilmekte olup dil, dudaklar, dişler ve damak esas rol alan yapılardır. İkinci bölge yutak ve gırtlak bölgesidir.

Yutmanın en önemli evresi olan bu aşamada ağzımızda çiğneme hareketleri ile yutulabilir hale getirilen besinler aşağı doğru itilerek yemek borusuna yönlendirilmektedir. Bu aşamada besinlerin nefes borumuza kaçmaması yani aspire etmemek en önemli amaçtır. Üçüncü bölge ise yemek borusudur.

Bu bölgelerdeki problemler kas, kemik yada kıkırdak yapıları tutan bir hastalık olabileceği gibi bu yapıların uyumlu bir şekilde çalışmasını engelleyen nörolojik bir hastalık da olabilir. Yani özetle, yutma güçlüğü oldukça geniş bir spektrumdaki hastalıklardan kaynaklanabilmektedir.

Yutma Güçlüğünün Belirtileri

Yutma güçlüğünün belirtileri arasında şunlar bulunmaktadır;

  • Yiyecek ve içecekleri yutarken boğazda takılıyormuş gibi hissetme
  • Gıdaların gırtlağa, nefes boruna kaçması, kaçması, burundan geri gelmesi
  • Yutma sırasında kulağa vuran ağrı
  • Öksürük ve boğulma hissi
  • Boğaz ve göğüste rahatsızlık, yanma hissi
  • Kötü ağız kokusu
  • Tükürük artışı
  • Hazımsızlık
  • Boğazda yabancı cisim hissi

Yutma Güçlüğünün Tanısı

Yutma güçlüğü kesinlikle ihmal ve göz ardı edilmemesi gereken bir şikayettir ve mutlaka etraflıca araştırılmalıdır. Yutma problemi olan hasta mutlaka konu hakkında tecrübe sahibi bir KBB hekimi tarafından görülmelidir. Yutma güçlüğünün tanısı için rutin KBB muayenesinin ötesinde gırtlak ve yutak endoskopik olarak değerlendirilmeli ve gereken olgularda hastaya endoskopik muayene esnasında besinler yutturularak yutma fonksiyonu gerçek zamanlı olarak da izlenmelidir. Baryumlu yutma çalışması (hasta yutarken çekilen seri filmler) mutlaka yapılmalı ve gereken olgularda daha ileri düzey görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerine başvurulmalıdır.

Yutma Güçlüğünün Tedavisi

Yutma güçlüğünün tedavisi altta yatan nedene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sınırlı bir grup hastada ilaç tedavilerinden fayda sağlanabilmektedir. Reflü ilaçları, motilite düzenleyici ilaçlar vb. bu grup içerisinde sayılabilir. Kronik yutma problemi olan hastalarda tedavide en önemli yardımcı yöntem yutma terapisidir.

Besinlerin kıvamlarının değiştirilmesi, yutmada rol alan yapıların güçlendirilmesine yönelik özel egzersizler, yutma esnasında gerçekleştirilen birtakım özel manevralar gibi yaklaşımlarla yutma probleminin belirgin düzeyde ortadan kaldırılması mümkündür. Önemli bir grup hastada da cerrahi yaklaşımların düzeltici etkisi olmaktadır. Ağız kenarından salya akması, besinlerin genize ya da nefes borusuna kaçması, yemek borusu problemleri gibi noktalarda cerrahi tedaviler son derece yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Özetle, her yutma problemi olan hasta mutlaka konu hakkında tecrübe sahibi bir KBB hekimi tarafından görülmelidir.

BU YAZILAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YUKARI