İNSAN KAYNAKLARI

Maya Group iş dünyasındaki gelişmelere ve bünyesindeki büyümeye paralel olarak kadrosunu güçlendirmekte, işletmelerinde ki dinamizmi sürekli canlı tutmaktadır.

insana duyduğu inançla yoluna devam eden Maya Group işletmelerinde zaman zaman yeni takım arkadaşlarına ihtiyaç duyulmakta veya görev değişikliklerinde açık pozisyonlar oluşmaktadır.

Maya Group takım arkadaşlarını seçerken ilk olarak insan kaynakları veritabanında bulunan adayları değerlendir- mektedir.

Diğer bir durumda ise iş ilanları yayınlanarak yapılan başvurular üzerinden görüşmeler yapılmaktadır.

İşe alımlar iş başvuru formunun incelenerek yeterli görülen adayların mülakata tabi tutulması sonucu gerçekleşir. Görüşme sonucu uygun bulunan adaylara görev teklif edilir.

Maya Group bağlı işletmelerden herhangi birine yaptığınız iş başvurusu insan Kaynakları Departmanı tarafından gizlilik prensiplerine uygun olarak 1 yıl süreyle saklanır.

İlgili şirket yöneticileri dışında hiç kimseyle başvurunuz paylaşılmaz.

IS THERE ANYTHING IN YOUR MIND?

Branch You Want to Work:

CV or Portfolio:

You can send your CV as a PDF or Word document.

Salary Your Expectations:

TOP